Wat is straight line leadership?

De basis van straight line leadership

Straight Line Leadership is een leiderschapsmethode die is ontwikkeld door Dusan Djukich, een gerenommeerde coach en spreker op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en zakelijke groei. Over deze leiderschapsmethode heeft hij ook het gelijknamige boek geschreven. De methode is gebaseerd op het idee dat succesvolle leiders zichzelf en anderen op een rechte lijn naar succes kunnen leiden door middel van focus, communicatie en actie. Bij straight line leadership wordt er gekeken naar je Inner Stance, ofwel je uitgangspositie als mens. “Waar je vandaan komt is de basis voor waar je naartoe gaat.” Vanuit welke positie handel je? Waar kom je vandaan?

Naast de Inner Stance wordt er gesproken over distincties, dit wil zeggen het onderscheid tussen 2 dingen. Je hebt bijvoorbeeld de distinctie tussen denken en gedachten; je kunt de hele dag gedachten hebben en malen zonder resultaat, maar je kunt ook gefocust gaan zitten en een plan bedenken. In deze blog zullen we dieper ingaan op de Straight Line Leadership methode en hoe je deze kunt toepassen in jouw eigen leven en werk.

Wat is een Inner Stance?

Je Inner Stance is jouw vertrekpunt, je positie of mentale opstelling die je creëert om je leven vorm te geven. Hoe jij kiest je leven te leven met betrekking tot jezelf, anderen en je omgeving. Een Inner Stance is een houding die je aan kunt passen. Vaak zeggen mensen “ik ben nu eenmaal zo”. Een Inner Stance kun je echter veranderen, waardoor je uitgangspositie voor alles wat je doet in het leven ook verandert. Is jouw Inner Stance bijvoorbeeld wijsheid en kracht? Of handel je vanuit een positie van onrecht en slachtofferschap? Dit vertrekpunt heeft veel effect op jouw handelingen in het leven! Wees je bewust van je Inner Stance, zodat je een krachtigere uitgangspositie kan kiezen.

De Straight Line Leadership Methode

De Straight Line Leadership methode bestaat uit vier hoofdfasen die je kunt gebruiken om jezelf en anderen te leiden naar succes:

Fase 1: Doelstellingen

De eerste fase van de Straight Line Leadership methode is gericht op het stellen van doelen en het creëren van een duidelijke visie. Dit omvat het definiëren van wat je wilt bereiken, waarom het belangrijk is en hoe je het gaat bereiken. Door doelen te stellen en een duidelijke visie te creëren, kun je jezelf en anderen op één lijn brengen en de focus leggen op wat er echt toe doet. Je wil dus weten wat je vertrekpunt is en je doel, zodat je daar zo rechtlijnig mogelijk op af kunt gaan! Vaak ontbreekt het ons nou eenmaal aan heldere doelen en dus ook aan richting. We doen maar wat en ondernemen daardoor niet de meest effectieve acties, we lopen in cirkels. De distincties uit het boek helpen je bij het stellen van doelen en het effectief handelen om deze doelen te bereiken. Je kunt bijvoorbeeld onderscheid maken tussen “groeikeuzes” en “comfort keuzes”. Door je bewust te zijn van het type keuzes dat je maakt en te gaan voor de groei keuzes, kun je grote resultaten bereiken. Het boek geeft een uitgebreide lijst met distincties. 

“De meeste mensen verwarren activiteit met productiviteit”

Fase 2: Communicatie

De tweede fase van de Straight Line Leadership methode gaat over communicatie. Effectieve communicatie is essentieel voor leiderschap omdat het helpt om de visie en doelen duidelijk te communiceren aan anderen en om samen te werken om deze doelen te bereiken. Door open en eerlijk te communiceren, kun je vertrouwen opbouwen en een positieve werkomgeving creëren die gericht is op succes. Deze fase gaat over zeggen wat je doet, en doen wat je zegt. Wat is jouw vertrekpunt? Ben je een man/vrouw van je woord of kan je geen afspraken maken met jezelf en de mensen om je heen? Ook hierbij draait het dus om je inner stance en de distincties zoals afspraken vs. verwachtingen.

Fase 3: Actie

De derde fase van de Straight Line Leadership methode is gericht op actie. Het gaat erom in actie te komen en de juiste stappen te nemen om je doelen te bereiken. Dit omvat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen acties en het inspireren van anderen om hetzelfde te doen. Door actie te ondernemen, kun je momentum opbouwen en succes creëren. De hoofdlijn van het boek is eigenlijk dat we gerichte actie moeten ondernemen, vaak draaien we om de brij heen of verzinnen we excuses om niet te hoeven doen wat we zouden moeten doen. Veelal stoppen we ook met actie ondernemen omdat we het te lang vinden duren of omdat het niet meer spannend is. Je kunt alles bereiken als je niet ophoudt te doen wat nodig is om je doel te bereiken. Vroegtijdig stoppen is net zoals doorzetten een gewoonte. Leer jezelf de gewoonte aan om te “stoppen met stoppen”.

Fase 4: Verantwoording

De laatste fase van de Straight Line Leadership methode is gericht op verantwoording. Dit is het monitoren van je voortgang, het identificeren van eventuele obstakels en het aanpassen van je aanpak om je doelen te bereiken. Het gaat er ook om verantwoordelijkheid te nemen voor fouten en het oplossen van problemen op een constructieve manier. Hiermee neem je eigenaarschap over je leven, doe je wat je kunt doen in plaats van de verantwoording bij de buitenwereld te leggen. Dit betekent actie ondernemen, je resultaat bekijken en continu bijsturen om de richting van je doelen op te gaan.

Het toepassen van de Straight Line Leadership Methode

Nu je bekend bent met de Straight Line Leadership methode, is het tijd om deze toe te passen in jouw eigen leven en werk. Hier zijn enkele tips om je te helpen bij het implementeren van deze methode:

  • Ga na wat je houding/Inner Stance is; handel je bijvoorbeeld vanuit kracht/vertrouwen of angst? 
  • Stel duidelijke doelen en creëer een visie die jezelf en anderen kunnen volgen.
  • Communiceer open en eerlijk met anderen om vertrouwen op te bouwen en een positieve werkomgeving te creëren.
  • Kom in actie en neem verantwoordelijkheid voor je eigen succes en dat van anderen.
  • Monitor je voortgang en pas je aanpak aan om je doelen te bereiken.

Door de Straight Line Leadership methode kun jij werken aan krachtige basisprincipes en distincties waardoor je effectiever en gerichtere actie kan ondernemen! De rode draad door het boek is dat je actie moet ondernemen. Vaak vergaren we veel kennis en maken we dingen onnodig ingewikkeld, we doen er alleen niks mee! Dus in het kort; stel een doel, bepaal je vertrekpunt, bepaal welke acties er benodigd zijn en onderneem die acties zonder excuses te verzinnen! Stop met stoppen en maak een commitment om te doen wat nodig is!

Succes met een “straight line” leven 😉

Meer informatie over mindset en ontwikkeling? Check onze Academy!

Straight Line Leadership is in een rechte lijn op je doel af gaan.