De zeven spirituele wetten van succes Deepak Chopra

Samenvatting van: De zeven spirituele wetten van succes – Deepak Chopra

Dit boek van Deepak Chopra gaat over de wetten die al het leven op aarde regeren en over veel meer dan materieel succes alleen. Succes zou omschreven kunnen worden als voortdurend gelukkiger worden en gestaag verwezenlijken van doelen die de moeite waard zijn. Hou je vast want het is direct een vrij pittig boek met diepgaande onderwerpen! Wel heel interessant om de basis van te begrijpen. Ik heb m’n best gedaan het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Veel leesplezier! 

Inleiding

Volgens Chopra hebben we een meer spirituele benadering van succes nodig; de brede stroom van goede dingen naar ons toe. Succes heeft vele aspecten waarvan materiële rijkdom er maar één is. Bovendien is succes volgens Deepak een reis, niet een bestemming. Je komt nooit aan, maar moet leren tevreden te zijn met je huidige situatie en vanuit die rust meer rijkdom te creëren. Succes is meer dan geld; een goede gezondheid, energie, enthousiasme voor het leven, creatieve vrijheid, emotionele en psychische stabiliteit,een gevoel van welzijn en gemoedsrust.

Deepak zegt dat we vaak ondanks dit alles te hebben ons toch niet voldaan voelen wanneer we geen contact maken met onze “goddelijke aard”. Dit is klinkt wellicht wat vaag en is ook lastig uit te leggen in een kort format als dit. Het komt er op neer dat alles ontstaat uit dezelfde energie. Een bloem die bloeit, een boom die groeit of een mens die zich ontwikkelt is allemaal de uiting van dezelfde “goddelijke” energie. Goddelijk klinkt direct erg beladen, je kan het ook gewoon houden op energie. Alles bestaat uit energie en materie, bewegende deeltjes. Op dit diepste niveau is alles één. Al het leven is een uiting van de goddelijkheid. Alle scheppende processen zijn processen waarbij het eigen ik of de goddelijkheid(energie) zich uit. Deze energie wil altijd groeien, bloeien en zich uitbreiden ten goede van al wat is. Alles wat materieel is heeft zijn oorsprong in het veld van pure potentialiteit. Dit is pure energie wat nog niet-manifest is (Geen vaste vorm). Als we de natuurwetten begrijpen die hieraan ten grondslag liggen, dan kunnen we deze gebruiken om meer succes (in de breedste zin van het woord) in ons leven te manifesteren. In dit boek legt Deepak uit hoe deze wetten werken.

Wet 1: De wet van pure potentialiteit

De bron van de schepping is puur bewustzijn..
Pure potentialiteit die ernaar streeft zichzelf te uiten,

van niet-manifest manifest te worden.

En als we ons realiseren dat ons ware Ik uit pure potentialiteit bestaat, 

worden we één met de kracht die alles in het universum manifest maakt. – Deepak Chopra

De eerste wet is gebaseerd op het feit dat wij in essentie puur “bewustzijn” zijn. Puur bewustzijn is hetzelfde als pure potentialiteit, het veld van alle mogelijkheden en oneindige creativiteit. Deze wet kun je ook de wet van eenheid noemen. Er is geen scheiding tussen jou en dit veld van energie. Als we de macht van het eigen Ik ervaren (in plaats van het ego), is er geen angst, geen dwangmatige behoefte om alles onder controle te houden en geen streven naar goedkeuring of macht. Met ego wordt hier bedoeld je zelfbeeld, je maatschappelijk masker, de rol die je speelt. Je ego houdt van goedkeuring, en houdt zichzelf in stand door macht. De eerste wet gaat dus over verbinding maken met je ware zelf, het loslaten van je ego en daardoor in verbinding komen met de scheppende energie die alles vormgeeft. In feite, de realisatie van eenheid. Realiseren dat alles één is, loslaten dat je een losse identiteit bent in een vreemde wereld. 

Hoe doe je dit? 

  • Dagelijks beoefening van stilte; meditatie en niet oordelen. 
  • Tijd doorbrengen in de natuur

In het “gat” tussen je gedachten kom je in verbinding met het veld van pure potentialiteit. Als je altijd alleen maar denkt is het zo’n wirwar dat geen enkele intentie goed doorkomt in het veld vanwege de “ruis op de lijn”. 

“Waar je ook gaat te midden van beweging en activiteit, neem stilte met je mee” – Deepak Chopra

Wet 2: De wet van het geven

Het universum functioneert door middel van dynamische uitwisseling..
Geven en ontvangen zijn verschillende aspecten van de stroom van energie door het universum.

En in onze bereidheid datgene te geven wat we zelf willen hebben, zorgen we ervoor dat de overdaad van het universum door ons leven blijft circuleren. – Deepak Chopra

Volgens Deepak is geld een symbool voor de levensenergie die we uitwisselen en de levensenergie die we gebruiken ten gevolge van de diensten die we aan het universum verlenen. Wat je terugkrijgt is evenredig met de gift als geven uit het hart komt. De gemakkelijkste manier om te krijgen wat je wilt, is anderen helpen te krijgen wat ze willen. De krachtigste giften zijn immaterieel, zorg liefde en waardering zijn de kostbaarste geschenken die we iemand kunnen geven. Je hoeft dus niet rijk(in geld) te zijn om een ander iets te geven! 

Wet 3: De wet van het karma(oorzaak en gevolg)

Elke actie is een kracht, en de reactie keert met dezelfde kracht naar ons terug.. wat we zaaien zullen we oogsten.
En als we acties ondernemen die anderen geluk en succes brengen, is de vrucht van ons karma geluk en succes. – Deepak Chopra

Alles wat er op dit ogenblik gebeurt is het resultaat van de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Helaas waren dit meestal onbewuste keuzes, waardoor we zelf niet in de gaten hebben dat het daadwerkelijk keuzes waren. De meesten mensen zijn een bundeling van geconditioneerde reflexen die continu geprikkeld worden tot voorspelbaar gedrag. De wet van Karma gaat dus over het bewust maken van keuzes. Wordt je bewust van je patronen, ga je gedragingen herkennen en aanpassen om beter zaad voor de toekomst te zaaien. Ga na of de keuze zowel jou als de mensen om je heen gelukkig maakt en luister bij het maken van een keuze naar je hart.

Wet 4: De wet van de minste weerstand

De intelligentie van de natuur werkt moeiteloos.. onbekommerd, harmonieus en liefdevol.

En als we de krachten van harmonie, vreugde en liefde gebruiken, creëren we moeiteloos succes en geluk. – Deepak Chopra

Deze wet is gebaseerd op het feit dat de intelligentie van de natuur moeiteloos en met overgave functioneert. De natuur ontwikkeld, groeit, bloeit zonder strijd te leveren. Volgens Deepak is het de menselijke natuur om zijn dromen te verwezenlijken zonder moeite. Het betekent dat je de weg van de minste weerstand kiest wanneer je actie gemotiveerd zijn door liefde, want de natuur wordt bijeengehouden door de energie van liefde. Het draait hierbij dus om intentie. Ga je alleen voor persoonlijk gewin, geld, macht en ego, dan besteed je je energie aan het najagen van de illusie van geluk in plaats van te genieten van geluk in het moment. Je snijdt de stroom van energie naar jezelf af en verstoort de werking van de natuurwetten. 

Deze wet heeft drie componenten;

  • Vandaag accepteer ik mensen, situaties en omstandigheden zoals ze zich voordoen. Het heeft geen zin je te verzetten tegen het huidige moment. 
  • Verantwoordelijkheid; niets of niemand de schuld geven van je situatie; ook niet jezelf. Dit betekent een creatieve respons te hebben op de situatie zoals die nu is.
  • Weerloosheid; bewustzijn geworteld in weerloosheid. Je doet afstand van de behoefte anderen te overtuigen of over te halen tot je standpunt. Door de situatie te forceren wordt de weerstand alleen maar groter. 

De wet van de minste weerstand betekent ook je intenties loslaten en wachten op het juiste seizoen wanneer ze zich zullen manifesteren.

Wet 5: De wet van intentie en wens

Inherent aan elke intentie en wens is het mechanisme ter vervulling daarvan.. Intentie en wens in het veld van pure potentialiteit hebben een oneindig organisatievermogen.

En als we een intentie brengen in de vruchtbare grond van de pure potentialiteit, zetten we dat oneindige organisatievermogen voor ons aan het werk. – Deepak Chopra

Energie en informatie komen overal in de natuur voor. Wijzelf zijn ook energie en informatie en zijn opgebouwd uit dezelfde elementen als alles om ons heen. Wij mensen nemen dingen waar en maken onderscheid tussen binnen en buiten ons eigen lichaam, alles buiten ons lijkt afgescheiden, maar in feite is alles één. Het grotere quantumveld is een uitbreiding van je lichaam. We zijn als mensen in staat onze energie en informatie bewust te veranderen, waardoor je je omgeving verandert en dingen manifesteert. De bewuste verandering wordt veroorzaakt door aandacht en intentie. Waar je je aandacht op vestigt zal sterker worden, je geeft het letterlijk energie. Intentie brengt daarnaast een transformatie van energie en informatie teweeg. Zolang je de natuurwetten niet overtreedt, kun je met behulp van je intentie de natuurwetten besturen om je dromen en wensen te vervullen. De enigste voorwaarde is dat je je intentie aangewend ten gunste van de mensheid. Dit gebeurt door op 1 lijn te zitten met de 7 wetten. Intentie is krachtiger dan een wens, omdat intentie voorbij gaat aan het enkel wensen van een bepaald resultaat. Om optimaal gebruik te maken van intentie dien je het heden te accepteren zoals het is. Het heeft geen zin om je te verzetten tegen je huidige omstandigheden. Focus je op het hier en nu, dan zullen vele obstakels in de verre toekomst verdwijnen, de meeste problemen maak je namelijk zelf denkbeeldig in de toekomst. 

Om intentie te kunnen gebruiken dien je je te concentreren op het “gat” tussen gedachten, één worden met het moment nu, de stilte. In die staat van zijn laat je je intenties en wensen los. Op de overgang tussen het “gat” en een gedachte breng je je intentie in. Maak een lijst van je doelen/wensen en draag deze altijd bij je, denk eraan als je gaat slapen of mediteren. 

Wet 6: De wet van afstand nemen

In afstand nemen ligt de wijsheid van de onzekerheid besloten.. door wijsheid van de onzekerheid raken we vrij van ons verleden, van het bekende, van de gevangenis van de conditionering. En is onze bereidheid in het onbekende, het veld van alle mogelijkheden, te stappen, geven we ons over aan de creatieve geest die de dans van het universum choreografeert. – Deepak Chopra

De wet van afstand nemen betekent je gehechtheid aan het resultaat van je wensen en intenties opgeven. Gehechtheid is gebaseerd op angst en onzekerheid. Als je je ware ik kent, kun je je behoefte aan zekerheid opgeven. Mensen zijn altijd op zoek naar zekerheid, maar zekerheid is altijd van korte duur. Het is ongrijpbaar en vergankelijk. Het zoeken naar zekerheid is gehechtheid aan het bekende, en daarmee dus aan ons verleden. Het bekende is niets anders dan de gevangenis van onze huidige conditionering. Durf dus in de ruimte van onzekerheid te stappen. Dat is waar al het groei en het moois is.

“Zonder onzekerheid en het onbekende is het leven slechts de banale herhaling van versleten herinneringen. Je wordt slachtoffer van het verleden, en je huidige kweller is je eigen Ik van vroeger.” – Deepak Chopra

Wet 7: De wet van het Dharma (ofwel doel in het leven)

Iedereen heeft een doel in dit leven.. een unieke gave of een bijzonder talent dat hij of zij aan anderen kan geven. 

En als we dit unieke talent combineren met het verlenen van diensten aan anderen, ondergaan we de vervoering en verrukking van onze eigen ziel, wat het ultieme doel der doelen is. – Deepak Chopra

De wet van Dharma zegt dat we een stoffelijke vorm hebben aangenomen om een doel te vervullen. Dharma betekent dan ook doel in het Sanskriet. Volgens deze wet heb je een uniek talent en unieke manier om dat te uiten. Je talenten inzetten om behoeften te vervullen zal rijkdom en weelde creëren. Richt je op de vraag; Hoe kan ik de mensheid van dienst zijn? Wat zijn mijn unieke talenten? Stel jezelf daarnaast de vraag wat je zou doen als geld en tijd geen rol speelde. 

Ik wil de gedachte van god kennen.. de rest is bijzaak – Albert Einstein

Door te kijken naar het gedrag van de cellen van ons eigen lichaam kunnen we de zeven wetten in werking zien. Je ziet hier de genialiteit van de intelligentie van de natuur in zijn werking. Het zijn de gedachten van god – de rest is bijzaak. 


Koop het boek hier

Meer informatie over mindset en ontwikkeling? Check onze Academy